Rekisterinpitäjä

Maiju Ollilainen / Ihana suomi
info@ihanasuomi.com


Keräämme henkilötietoja

 • asiakassuhteen hoitamista varten.
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
 • markkinointia varten.
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietoja käsittelee

 • Ihana suomi / Maiju Ollilainen
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
 • tilitoimisto (vain laskutustiedot)
 • Google, mikäli osallistut järjestämääni verkko-opetukseen Googlen alustoilla.

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muissa asioissa, kuin palvelun laskuttamiseen liittyen (tilitoimisto) tai palvelun toteuttamiseen etäyhteyksillä (Google).


Henkilötietoja säilytetään

 •  sähköpostiarkistossa lain määräämän ajan (7 vuotta)
 •  kirjanpitoaineistossa lain määräämän ajan (7 vuotta)

Oikeutesi itseäsi koskeviin tietoihin liittyen

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Evästeet

Sivustolla käytetään vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Sivustolle ei ole asennettu Facebook-pikseliä, Google-pikseliä tai muita vastaavia kolmannelle osapuolelle tietoja kerääviä ja välittäviä liitännäisiä.