+358 50 352 2503 [email protected]

Professionell språkundervisning med mer än 13 års erfarenhet

Jag heter Maiju Ollilainen. Jag är lärare i finska språket.

Jag har över 13 års erfarenhet av undervisning i små och stora grupper i flera olika typer av organisationer, såsom företag, yrkesskolor och yrkeshögskolor, folkhögskolor och medborgarinstituter. Dessutom har jag flera års erfarenhet av att självständigt leda ett helt utbildningsprogram och av att göra läroplaner.

Jag undervisar också på svenska.

Min utbildningsbakgrund

Jag började mina studier år 2000 vid Åbo Akademi och bytte senare till Åbo Universitet, där jag 2008 tog en filosofie magisterexamen.

Mitt huvudämne var finska. Som biämnen hade jag nordiska språk, ryska språket, multikulturalism och migration samt finska som andra och främmande språk.

Efter magisterexamen läste jag 60 poäng pedagogik vid Tavastehus yrkespedagogisk lärarhögskola HAMK, åren 2012–2014.