+358 50 352 2503 [email protected]

Professionell språkundervisning via mer än 12 års erfarenhet

Mitt namn är Maiju Ollilainen. Jag är lärare i finska för invandrare enskilt och i grupp.

Jag har över 12 års erfarenhet av undervisning i små och stora grupper i flera olika typer av organisationer, såsom företag, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstituter. Dessutom har jag flera års erfarenhet av att självständigt leda ett helt utbildningsprogram och av att göra läroplaner.

Min utbildningsbakgrund

Jag började mina studier år 2000 vid Åbo Akademi och bytte senare till Åbo Universitet, där jag 2008 tog en filosofie magisterexamen.

Mitt huvudämne var finska. Som biämnen hade jag nordiska språk, ryska språket, multikulturalism och migration samt finska som andra och främmande språk.

Efter magisterexamen läste jag 60 poäng pedagogik vid Tavastehus yrkespedagogisk lärarhögskola HAMK, åren 2012–2014.