Opettaja, joka ajattelee ja opettaa suomea insinöörimäisesti - selkeästi ja loogisesti

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset erityisasiantuntijat ovat usein kielen opetuksen väliinputoajia. Minun missioni on täyttää tämä tyhjiö.

Olen rakastanut kieliä ihan lapsesta saakka. Opiskelin lukiossa viittä vierasta kieltä ja yliopistossakin venäjää ja pohjoismaisia kieliä.

Halusin ehdottomasti kielten opettajaksi, mutta yliopisto-opintojeni alkuvaiheessa ymmärsin, että minusta ei tulekaan ruotsin eikä venäjän kielen opettajaa. Kaikista maailman kielistä kaikkein parhaiten pystyn opettamaan suomea, koska se on äidinkieleni.

Siksi opiskelin yliopistossa suomea pääaineena ja sivuaineena kaikkea mahdollista, mikä auttaa suomen kielen opettamisessa: suomea toisena kielenä, monikulttuurisuutta ja siirtolaisuutta sekä vieraita kieliä.

Opettajan pedagogiset opinnot suoritin myöhemmin, kun olin jo valmistunut yliopistosta ja ollut töissä 5 vuotta.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistäni työskentelin 11 vuotta maahanmuuttajien opettajana monissa eri oppilaitoksissa. Viimeisin palkkatyöni oli kansanopistossa turvapaikanhakijoiden opettajana 2016-2020.

Kansanopistovuodet olivat tärkein polkuni yrittäjyyteen. Sain täyden vapauden rakentaa parhaan mahdollisen koulutusohjelman.

Huomasin paradoksin. Kun oppimiselle uskalletaan antaa riittävästi aikaa, opiskelijat oppivatkin paremmin, syvemmin ja jopa nopeammin kuin tavallisessa oppilaitosympäristössä, jossa ei usein ole aikaa riittävän perusteelliseen oppimiseen.  Syväoppiminen vaatii aikaa.

Tajusin, että pystyn opettamaan parhaiten, kun mikään ulkopuolinen taho ei määrää opetustahtia. Kun työni turvapaikanhakijoiden parissa päättyi, päätin ryhtyä yrittäjäksi.

maiju_ollilainen_nettikoko2000px-7

Suomen kielen opetusta heille, jotka tulevat Suomeen töihin

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset ovat usein kielenopetuksen väliinputoajia. Yhteiskunta tarjoaa kotoutumiskoulutusta heille, joilla ei ole työpaikkaa. Sen sijaan vakituisen työpaikan saavat erityisasiantuntijat ovat oman ja mahdollisesti työnantajan aktiivisuuden varassa.

Tarjoamani opetus täyttää tämän tyhjiön.

Verkossa toteutettava yksityis- ja pienryhmäopetus sopii kiireisille asiantuntijoille, joilla on motivaatiota opiskella suomen kieltä ja näin parantaa omaa elämänlaatuaan.

Useimmiten kursseistani ovat eniten hyötyneet ihmiset, jotka ovat jo asuneet jonkin aikaa Suomessa. He kokevat, että yhteiskuntaan ja kulttuuriin ei oikein pääse sisälle, jos keskustelut vapaa-ajalla käydään pääosin englanniksi.

Monet asiakkaani ovat oivaltaneet opetuksessani: ”Ai, näin tämä suomen kieli toimii.” He ovat saaneet rohkeutta käyttää suomea töissä ja vapaa-ajalla. Monet ovat saavuttaneet tavoittelemansa tason yleisessä kielitutkinnossa eli YKI-testissä ja saaneet Suomen kansalaisuuden.

Opit paremmin, kun ymmärrät logiikan kielen takana

Suomen kieli muistuttaa loogisena järjestelmänä matematiikkaa. Kaikkeen on syy.

Matemaattis-looginen, jopa insinöörimäinen ajatteluni yhdistettynä monipuoliseen kielitieteelliseen taustaani erottaa minut monesta muusta opettajasta.

En koskaan hermostu, jos kysyt minulta, miksi jokin asia tai sääntö on sellainen kuin on. Minä rakastan kielen selittämistä!

Minun tehtäväni on perustella sinulle, miksi jokin asia on tärkeä. Silloin sinä opit paremmin!