En lärare som älskar språk och undervisning som ingenjörskonst

Utländska specialister som arbetar i Finland faller ofta mellan stolarna vad gäller språkundervisningen. Min mission är att fylla detta tomrum.

Jag har älskat språk ända sedan barndomen. I gymnasiet studerade jag fem främmande språk. Min dröm var att studera till lärare i svenska.

Innan jag blev företagare arbetade jag i 11 år på olika läroanstalter som lärare för invandrare. Mitt senaste lönearbete var som lärare för asylsökande på en folkhögskola 2016 –2020.

Mina år på folkhögskolan var det som ledde mig till företagande. Jag fick full frihet att bygga upp det bästa möjliga undervisningsprogrammet.

Då fick jag upp ögonen för en paradox. När studerande får tillräckligt med tid för inlärningen, lär de sig också bättre, djupare och till och med snabbare än i en vanlig läroanstaltsmiljö där det ofta inte finns tid för tillräckligt grundlig inlärning.  Djupinlärningen tar tid.

Jag insåg att jag kan undervisa bäst när det inte finns någon utomstående aktör som bestämmer takten i min undervisning. När mitt arbete med asylsökande upphörde bestämde jag mig för att bli företagare.

maiju_ollilainen_nettikoko2000px-7

Undervisning i finska språket för personer som kommer till Finland för att arbeta

Utlänningar som arbetar i Finland faller ofta miste mellan stolarna vad gäller språkundervisning. Samhället erbjuder integrationsundervisning för personer som inte har ett arbete, medan specialister som fått ett fast arbete är beroende av sin egen och eventuellt sin arbetsgivares aktiva medverkan.

Den undervisning jag erbjuder fyller detta tomrum.

Privat- och smågruppsundervisningen online lämpar sig för upptagna specialister som har motivationen att lära sig finska och därmed förbättra sin egen livskvalitet.

Personer som redan har bott en tid i Finland har ofta haft störst nytta av mina kurser. De känner att man inte riktigt kommer in i samhället och kulturen om samtalen på fritiden huvudsakligen sker på engelska.

I min undervisning har många av mina kunder insett: "Åh, det är så här det finska språket fungerar". De har fått mod att använda finska på arbetet och på fritiden. Många av mina studerande har uppnått det betyg de siktade på i den allmänna språkexamen (YKI) och beviljats finskt medborgarskap

Du lär dig bättre när du förstår logiken bakom språket

Det finska språket har en logisk struktur som påminner om matematik. Det finns en anledning till allt.

Mitt matematisk-logiska, till och med "ingenjörsmässiga" tänkande, i kombination med min mångsidiga språkvetenskapliga bakgrund, är det som skiljer mig från många andra lärare.

Jag välkomnar frågor om varför något i det finska språket är som det är. Jag älskar att förklara språk!

Min uppgift är att förklara för dig varför något är viktigt. Då lär du dig bättre!