Mina kurser anpassas efter dina behov och färdigheter

Vi använder läroböckerna Suomen Mestari 1 och 2.

Lektionerna sker på Google Meet och materialet finns på Google Classroom. Dessa plattformar är lättillgängliga och lätta att använda.

Så här lär du dig finska med mig

Det finns många sätt att lära sig nytt. Vi är alla individer. Var och en har ett studiesätt som passar dem bäst.

Grunderna för min undervisningsfilosofi

Grundlighet

 • Vi koncentrerar oss mer på grammatik än många andra utbildningar. Grammatiken är murbruket som håller vokabulären, tegelstenarna, på plats.
 • Som lärare föredrar jag att vara noggrann snarare än snabb. När du vågar ge inlärningen tid, när du vågar stanna upp, reflektera och ställa frågor, då lär du dig bättre, djupare och i slutändan även snabbare.
 • Jag tycker om att förklara och förtydliga saker. Om något verkar svårt eller det finns något som du inte förstår är det min uppgift att förklara det.

Flexibilitet

 • I och med att jag är företagare blir det lättare och mer flexibelt för dig att arrangera scheman och tempot än vid läroanstalternas språkundervisning.
 • Att lära sig ett språk handlar om samarbete. Under lektionerna håller jag i egenskap av lärare i trådarna, men mellan lektionerna är det ditt ansvar att studera.

Individualitet

 • Min undervisning är inte massundervisning. Lektionerna planeras alltid i förväg enligt just dina behov.
 • Undervisningen är individanpassad. Vi går framåt i den takt som passar just dig.
 • Jag är här bara för dig. Jag kommer att finnas vid din sida under hela din studiegång.

Att lära sig ett språk är som att koda en webbplats: om man har för bråttom med grundarbetet kommer det aldrig att fungera ordentligt och man blir tvungen att försöka lappa ihop det med tillfälliga lösningar. Ett bra grundarbete är aldrig bortkastat. Det kommer att påskynda processen med att bygga upp dina språkkunskaper och din förmåga att använda språket senare.

Vem är Ihana suomi till för?

Som upptagen expert är din tid begränsad och dyr. Privatundervisning är ett mer effektivt sätt att lära sig ett språk än massundervisning. Vi går framåt i den takt som passar dig bäst.

Du bor i Finland

 • Du arbetar i Finland och samhället erbjuder dig inte en språkutbildning.
 • Du har redan bott i Finland i flera år, men du har fortfarande problem med att kommunicera på finska i vardagen och på fritiden.

Du är en expert

 • Du är en högutbildad specialsakkunnig som inte vill slösa bort din tid på onödigheter. Med onlineundervisning som är skräddarsydd för dig kan du spara din värdefulla tid.
 • Du tänker logiskt och matematiskt- vetenskapligt. Det gör jag med! Det är därför jag har byggt upp mina kurser på ett systematiskt och logiskt sätt.

Du är redo att satsa på att lära dig finska

 • Du är tålmodig och beredd att satsa på att lära dig språket. Jag lovar inte att ta någon från noll till topp på tre månader. De önskade resultaten visar sig på längre sikt. Att studera ett språk är litet som att träna på gym: resultaten kommer ett träningspass i taget och framsteg sker även i vila.

Vad kostar det att studera med mig?

Priset för gruppundervisning för företagskunder är följande: 

1 - 2 personer

 

3 - 4 personer

 

5 - 6 personer

 

7 - 8 personer

 

Enskilda lektioner
90 min

 

180 € + moms 24%

200 € + moms 24%

220 € + moms 24%

240 € + moms 24%

Kurser 1 - 3
8 x 90 min

 

1440 € + moms 24%

1600 € + moms 24%

1760 € + moms 24%

1920 € + moms 24%

Kurser 4 - 9
9 x 90 min

 

1620 € + moms 24%

1800 € + moms 24%

1980 € + moms 24%

2160 € + moms 24%

Just nu tar jag emot bara företagskunder. 

Priset för gruppundervisning för företagskunder är följande: 

Lektioner 90 min

1 - 2 personer
180 e + moms 24%

3 - 4 personer
200 e + moms 24%

5 - 6 personer
220 e + moms 24%

7 - 8 personer
240 e + moms 24%

Kurser 1 - 3
8x 90 min

1 - 2 personer
8 x 180 e + moms 24%
totalt 1440 e + moms 24%

3 - 4 personer
8 x 200 e + moms 24%
totalt 1600 e + moms 24%

5 - 6 personer
8 x 220 e + moms 24%
totalt 1760 e + moms 24%

7 -8 personer
8 x 240 e + VAT 24%
totalt 1920 e + VAT 24%

Kurser 4 - 9
9x 90 min

1 - 2 personer
9 x 180 e + moms 24%
totalt 1620 e + moms 24%

3 - 4 personer
9 x 200 e + moms 24%
totalt 1800 e + moms 24%

5 - 6 personer
9 x 220 e + moms 24%
totalt 1980 e + moms 24%

7 -8 personer
9 x 240 e + moms 24%
totalt 2160 e + moms 24%

Just nu tar jag emot bara företagskunder.